LUMEMÖLLUS

 TÖÖ EESMÄRGIKS LIIKUVAD INIMFIGUURID.
INIMESED LÕIGATI VÄRVLISEST PABERIST JA KLEEBITI ALUSPABERILE. TÖÖD TÄIENDATI MUSTA VILTPLIIATSIGA.